Gods oordeel en Zijn geduld - Genesis 18

Verkondiging in de Gereformeerde Kerk (PKN) Oude Wetering, 28 juli 2019.

Tekst: Genesis 18 vanaf vers 16. 

Abrahams pleidooi voor de stad Sodom en Gomorra veronderstelt enerzijds dat Abraham tot een zegen voor de volkeren gesteld was - een rol die hij niet in Egypte, maar wel voor Sodom heeft vervuld - maar anderzijds dat Gods wegen met de wereld op strikte gerechtigheid berusten. De tijd van de volle openbaring van Gods genade is nog niet aangebroken. Keep reading →