KOINONIA BIJBELSTUDIE PODCAST

Gods Woord in de moderne wereld

November 4th, 2019    

Charismania #44 - Het spreken in tongen volgens Hans Agterus - deel 1

October 23rd, 2019    

Koinonia Live! Extra - Bespreking van E. Nannen: Is er Genoeg? Of is er Meer?

Lange uitzending op Spreaker over het boek van E. Nannen over de charismatische theologie en de Reformatie. 

  • Is Gods geschreven Woord genoegzaam (sola scriptura)?
    - genoegzaam voor evangelisatie
    - genoegzaam voor een herleving
  • Is “het evangelie Gods over Zijn Zoon” genoegzaam (solus Christus)Het evangelie van God over Zijn Zoon” en de Reformatie
  • Is geloof in de drie-enige God en Zijn geschreven Woord genoeg (sola fide)
  • Is Gods genade in Jezus Christus genoeg (sola gratia)

September 3rd, 2019    

Ik heb een zalving van de heilige Geest ontvangen! - Nu ziet alles er anders uit

Ik had het niet verwacht, maar de Heere sprak tegen mij! 

Ik doe boete en heb spijt van alles.

Ik kan er nu niet meer omheen: er is een zalving van de Heilige Geest, die mij bekwaam heeft gemaakt om te profeteren in Zijn Naam.

August 31st, 2019    

Kritisch verslag van de prediking van Martin Koornstra

Analyse van 20 minuten (sic!) preek (?) van Martin Koornstra.

Hier heb je een evangelische prediking die diep is beïnvloed door de charismatische beweging - verschijnselen als profetie en genezingen.

Het godsbeeld dat hij heeft staat intussen heel dicht bij de vrijzinnigheid - er zit daar een verborgen overeenstemming. "God is liefde"- dus verkondigen wij met het Koninkrijk van God NIET dat mensen zich moeten bekeren. (???) Wij zijn vooral bouwers en helers. (???) Het Koninkrijk betekent dat ik zeg: wat heb jij nodig? En dat probeer ik dan te geven. (???)

Ik ben een overtuigd cessationist, dus daar hoef je geen instemming mee te verwachten. Toch zei hij een paar aardige dingen.

August 26th, 2019    

Kritisch verslag van de prediking van Walfried Giltjes in de Shelter in Haarlem

Een fraai voorbeeld van het welzijnsevangelie, vermengd met wat charismatische elementen en vooral gedreven door een therapeutische manier van denken. Het draait om ons geluk, en de rechtvaardiging door geloof - eigenlijk het gehele evangelie - komt er nauwelijks nog aan te pas. Misschien kan het ook zó gezegd worden: het draait alleen nog maar om de opbouw van de gemeenschap - niet om de opbouw van de gemeente van Christus.

August 17th, 2019    

Gevaren van de evangelische prediking - #1 - de triviale god van David de Vos

Een volledige preek van David de Vos nader onder de loep genomen. Niet om kritisch deze broeder neer te sabelen, maar om te begrijpen wat er in de evangelische wereld aan het gebeuren is.

Wat is er zo wonderlijk in mijn ogen aan deze prediking? Keep reading →

October 30th, 2018    

Randy Clark en de Toronto Blessing - Charismania #3

We gaan het boek bespreken van Randy Clark - There is More - waar ook de conferenties in Nederland van de Charismatisch, pardon Evangelische Werkgezelschap naar genoemd zijn. Randy Clark was daar al minstens twee keer te gast. (Hoewel het erop lijkt dat het hier niet echt wil lukken...)

In deze eerste bijdrage luisteren we ook naar enkele (Engelstalige) fragmenten van Randy Cark.

De muziek in deze aflevering komt van Scott Holmes, te vinden op:

scottholmesmusic.com

Gebruikt onder de FREE Creative Commons Attribution-Non-Commercial license.

 

October 24th, 2018    

Karl Barth en John MacArthur over Gods Geest - Charismania #2

Korte bespreking van de inleiding van John MacArthur over de Heilige Geest in zijn "Biblical Doctrine" en van Karl Barth's doordenking van het Bijbelse getuigenis in de Kirchliche Dogmatik, I, 1, Par. 12 "Gott der Heilige Geist."

Kritiek op de charismatische beweging alleen is niet voldoende als wij het wonder en het werk van de Heilige Geest niet ook positief leren waarderen en herkennen. Daartoe wil ik ook een bijdrage leveren in de vorm van deze podcasts waarin ik bij een aantal belangrijke theologen van onze tijd probeer na te gaan hoe zij de Heilige Geest hebben begrepen. 

In de volgende aflevering praat ik verder over de fundamentele dogmatische overwegingen over de Heilige Geest als "zijnswijze" van God in relatie tot Vader en Zoon.

De muziek in deze aflevering komt van Kevin Mcleod. 

 

October 24th, 2018    

Sam Storms over het cessationisme - Charismania #1

Nieuwe serie over de charismatische beweging. In deze serie bespreken we uitlatingen van leiders van de charismatische beweging en de critici. In deze eerste aflevering kijken we naar enkele opmerkingen van Sam Storms - onlangs te gast in Nederland op de "There is more" conferentie - over de drie vormen van continuationisme. Dat is de leer dat de Geestesgaven van het NT in de hele kerkgeschiedenis beschikbaar zijn geweest, maar sinds het begin van de 20e eeuw werden herontdekt.

Cessationisme is een zonde! Want als God deze gaven heeft gegeven aan de gemeente, zegt Storm, dan gehoorzamen we niet aan de oproep van Paulus dat we naar deze geestelijke gaven moeten streven - 1 Kor. 14:1.

Ik maak enkele kritische kanttekeningen bij zijn opmerkingen - als cessationist...

Het gehele fragment staat op YouTube:

Sam Storms over Cessationisme

-