KOINONIA BIJBELSTUDIE PODCAST

Gods Woord in de moderne wereld

October 30th, 2018    

Randy Clark en de Toronto Blessing - Charismania #3

We gaan het boek bespreken van Randy Clark - There is More - waar ook de conferenties in Nederland van de Charismatisch, pardon Evangelische Werkgezelschap naar genoemd zijn. Randy Clark was daar al minstens twee keer te gast. (Hoewel het erop lijkt dat het hier niet echt wil lukken...)

In deze eerste bijdrage luisteren we ook naar enkele (Engelstalige) fragmenten van Randy Cark.

De muziek in deze aflevering komt van Scott Holmes, te vinden op:

scottholmesmusic.com

Gebruikt onder de FREE Creative Commons Attribution-Non-Commercial license.

 

October 24th, 2018    

Karl Barth en John MacArthur over Gods Geest - Charismania #2

Korte bespreking van de inleiding van John MacArthur over de Heilige Geest in zijn "Biblical Doctrine" en van Karl Barth's doordenking van het Bijbelse getuigenis in de Kirchliche Dogmatik, I, 1, Par. 12 "Gott der Heilige Geist."

Kritiek op de charismatische beweging alleen is niet voldoende als wij het wonder en het werk van de Heilige Geest niet ook positief leren waarderen en herkennen. Daartoe wil ik ook een bijdrage leveren in de vorm van deze podcasts waarin ik bij een aantal belangrijke theologen van onze tijd probeer na te gaan hoe zij de Heilige Geest hebben begrepen. 

In de volgende aflevering praat ik verder over de fundamentele dogmatische overwegingen over de Heilige Geest als "zijnswijze" van God in relatie tot Vader en Zoon.

De muziek in deze aflevering komt van Kevin Mcleod. 

 

October 24th, 2018    

Sam Storms over het cessationisme - Charismania #1

Nieuwe serie over de charismatische beweging. In deze serie bespreken we uitlatingen van leiders van de charismatische beweging en de critici. In deze eerste aflevering kijken we naar enkele opmerkingen van Sam Storms - onlangs te gast in Nederland op de "There is more" conferentie - over de drie vormen van continuationisme. Dat is de leer dat de Geestesgaven van het NT in de hele kerkgeschiedenis beschikbaar zijn geweest, maar sinds het begin van de 20e eeuw werden herontdekt.

Cessationisme is een zonde! Want als God deze gaven heeft gegeven aan de gemeente, zegt Storm, dan gehoorzamen we niet aan de oproep van Paulus dat we naar deze geestelijke gaven moeten streven - 1 Kor. 14:1.

Ik maak enkele kritische kanttekeningen bij zijn opmerkingen - als cessationist...

Het gehele fragment staat op YouTube:

Sam Storms over Cessationisme

-