Waarom Christenen nog steeds te maken hebben met de Wet van Mozes

Uitzending van Koinonia Bijbelstudie op donderdag 14 februari 2019

Als we de geboden van Christus moeten bewaren, welke geboden zijn dat dan? Kunnen we volstaan met te zeggen dat we geestelijk moeten leven, afgezonderd van het kwade en gehoorzaam aan het gebod van de naasten- en broederliefde?

Of moeten we weer toegang vinden tot wat de "Wet van Christus" (Gal. 6:2) heel concreet betekent? Namelijk de geopenbaarde wil van God in Oude en Nieuwe Testament zoals we dat mogen interpreteren volgens het dubbelgebod: liefde tot God bovenal en liefde voor de naaste als onszelf - en wellicht ook nog door de dubbele lens van 1 Johannes 3:23, namelijk het gebod te geloven in de Naam van de Heer Jezus Christus en het gebod om elkaar lief te hebben (zoals Hij ons heeft liefgehad). De Wet van Christus omvat vele zaken: het woord van de Vader in het OT, de geboden van Christus en Zijn interpretatie van de Wet in b.v. de Bergrede, de Rabbijnse interpretatie van de Wet die door Christus wordt gesanctioneerd in Mattheüs 23:2, en eigenlijk ook nog het proces van "discernment" waarmee in de gemeente regels van gedrag worden vastgesteld (gebonden) of afgeschaft (ontbonden) volgens Mattheüs 18:18. Zo wordt de "rechtvaardige eis van de wet" vervuld in ons wanneer wij niet naar het vlees leven, maar wandelen naar de Geest. (Rom. 8:4)

Voor de broeder en zusters in Heemstede...