KOINONIA BIJBELSTUDIE PODCAST

Gods Woord in de moderne wereld

November 19th, 2019    

Vrouw in het ambt en Charismania in de HSV - KLIVE! #18

De nieuwe uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live! is beschikbaar vanaf aanstaande vrijdag, 22 november 2019. Voor leden van Slack is de opname onmiddellijk al te beluisteren.
De discussie is weer opgelaaid, nu buiten de PKN die daar vele jaren geleden last van had. Mogen vrouwen in het ambt - ouderling en predikant - staan? Bijbelvaste christenen kennen de zwijgteksten, maar ook in de Confessionele Vereniging gaan nu stemmen op om daar vooral relativerend mee om te gaan. Volgende week een verslag van de bijeenkomst van het CV in Nunspeet over deze vraag met ds. Van Veluw.
Wat is het Bijbelse antwoord? En wat gebeurt er wanneer we zeggen dat de Bijbel niet het laatste woord heeft? Is Paulus dan in elk opzicht verouderd? Vooruitlopend op de CV vergadering alvast een radicale kanttekening bij een treurig debat.

En dan: ontdekkingen in de HSV studiebijbel. Wat zeggen de kanttekeningen bij 1 Kor. 12-14, wanneer het over de gaven van de Geest gaat? Sporen van Charismania zijn dan overal te vinden. Een klinisch onderzoek.

Vanwege de lengte afgewisseld met enkele muzikale bijdragen.

November 12th, 2018    

Een boodschap om te delen - het evangelie van Paulus in Romeinen 1:8-18

De boodschapper is geheel en al betrokken bij zijn boodschap! Het is dan ook een boodschap waarvoor je je niet hoeft te schamen. Als wij ons laten intimideren en ons schamen voor de boodschap van het evangelie geven wij de Heilige Geest geen kans om het hart van mensen aan te raken. (Hoewel de Geest uiteindelijk ons niet nodig heeft, maar toch is het geloof uit het gehoor (Rom. 10). Laten we daarom in woord en daad getuigen zijn van Jezus Christus, de Heiland van de wereld.

Verkondiging in Schagen op 11-11-2018.

October 8th, 2018    

Geliefde vijanden - Israelzondag in Katwijk a/d Rijn

Dezelfde preek als in Rijnsburg, maar toch ook heel anders. 

-