KOINONIA BIJBELSTUDIE PODCAST

Gods Woord in de moderne wereld

November 7th, 2018    

Adventsverwachtingen (2) - De twijfels van Johannes de Doper

Johannes de Doper krijgt in de gevangenis twijfels aan de zending van Jezus. Het lijkt er niet op dat het Koninkrijk Gods al is begonnen. Zeker niet, omdat hij zelf in de gevangenis zit, terwijl de Messias zou komen om alle gevangen te bevrijden.

Twijfels lijken, zeggen velen in onze tijd, bij het geloof te horen. Maar dat wil alleen zeggen dat ze wel bij ons geloof passen, maar niet dat ze bij het geloof horen. Twijfels uitspreken tegenover God - zoals Johannes doet tegenover de Heer Jezus - is de weg naar reiniging en bevrijding van de verlammende twijfels. Jacobus schetst ons immers wat twijfel doet: het maakt ons een speelbal van gevoelens en tegengestelde gedachten.

Jezus' antwoord is wellicht verbijsterend: de tekenen van het Koninkrijk zijn daar, de belofte is er, de aankondiging, maar nog niet de realiteit. En daarmee moet Johannes het doen. En daarmee moeten wij het doen.

Dit is een weergave van een preek in de Lutherse Gemeente van Bussum, op de eerste advent 2015. 

September 26th, 2018    

God gehoorzamen zonder te denken aan de gevolgen

Romeinen 12 geeft ons de opdracht "heel ons lichaam", heel ons concrete aardse bestaan dus, aan God te wijden. Als "levend offer". Dat is een groots beginsel van gehoorzaamheid. Het is met een beroep op Gods genade  - Zijn "barmhartigheden"- dat deze opdracht gegeven wordt. Eerst Gods daad, de bevrijding, en dan ons antwoord, de gehoorzaamheid. Zo horen geloof en gehoorzaamheid onverbrekelijk bij elkaar. 

Dat is niet in het Nieuwe Testament begonnen. Dit patroon zien we al in Ex. 19:5. Op grond van de bevrijding uit Egypte - genoemd in Ex. 19:4 -  vraagt de Heere nu om een nauwkeurige gehoorzaamheid. 

Hoe doe je dat echter? Daarom gaat het mij nu. In deze aflevering bespreek ik de gehoorzaamheid aan God als levensstijl in het algemeen, en de manier waarop wij die levensstijl kunnen verwerven en opbouwen. Ik heb hierbij veel geleerd van Charles Stanley en oplettende luisteraars zullen dan ook veel herkennen van wat Stanley noemde: Life Principle 2. Met dank overgenomen dus van deze bijzonder praktische bijbelleraar. Het is de bedoeling dat er nog 12 andere afleveringen zullen volgen, waarin steeds één tekst over de gehoorzaamheid centraal staat.

-