Verkondiging 4e Advent in de PG Oude Wetering - het geloof van Maria

De preek was gebaseerd op de lezing volgens het oecumenisch rooster: Lukas 1:39-45.

Maria zoekt bevestiging voor haar geloof bij Elizabeth - haar nicht of tante - omdat deze haar situatie begrijpen kan. Elizabeth is immers zelf op wonderbaarlijke wijze zwanger geraakt, zelfs op hoge leeftijd.

Met Zacharias, nog steeds doof na de bestraffing door de engel, in de kamer, spreken zij nu met elkaar. Maria krijgt een drievoudige bevestiging. In de eerste plaats beseft Elizabeth dat niets voor de Heere te wonderlijk is. Zij gelooft de woorden van Maria - die haar zwangerschap ongetwijfeld voor ouders en voor haar verloofde Jozef nog verborgen heeft gehouden.

In de tweede plaats is er de krachtige beweging van Johannes de Doper, de nu nog ongeboren foetus, in haar schoot. "Van vreugde sprong hij op", weet en voelt Elizabeth, want haar ongeboren kind weet de Messias in zijn directe nabijheid.

En dan is er het woord dat Elizabeth spreken mag door de Heilige Geest: Jij bent gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van jouw schoot.

Met die bevestiging komt Maria nu tot aanbidding. Haar hart stort zij uit de woorden van het Magnificat. Daar staat een 13 jarig meisje te zingen, in de moeilijkste omstandigheden die een verloofd meisje van die leeftijd in die cultuur maar kan meemaken: zwanger zonder tussenkomst van een man, voorwerp van spot en minachting en nog erger vanuit haar hele omgeving. Met alleen maar de ongeloofwaardige woorden van de engel tot haar verdediging. Maar nu kan ze zingen, in het besef ook dat ze door Elizabeth gesteund zal worden: Mijn ziel maakt groot de Heere, want wonderbaarlijke dingen heeft Hij gedaan."

Ook voor ons is er die drievoudige bevestiging: van anderen die ons in geloof voorgaan, die gerijpt zijn in tegenslagen en door twijfel héén zijn gegaan. (Zou niet elke Maria een Elizabeth moeten hebben in de gemeente?) En dan hebben we de bevestiging nodig van de ervaring: van Gods wonderbare hulp, van Zijn verrassende en troostende nabijheid in ons leven - misschien de ervaringen ook van anderen, zoals Maria de ervaring van Elizabeth hoort, het opspringen van vreugde van het kind in haar schoot.

Maar het belangrijkste is ongetwijfeld dat Elizabeth, door de Heilige Geest gedreven, profetische woorden gaat spreken, woorden van de Heere God zelf zijn dat. En dan kan Maria in volle rust en zekerheid geloven. Zozeer zelfs dat ze niet langer bij Elizabeth blijft, maar de reis van vijf à zes dagen naar huis onderneemt, nog vóór de geboorte van Johannes de Doper. Zo hebben wij de woorden van de Schrift nodig waarmee de Heilige Geest tot ons spreekt. Als wij osn hart er maar voor open stellen en Ja durven te zeggen. 

Als wij maar Ja zeggen tegen deze Kerstboodschap, als we maar Ja zeggen tegen het geschenk dat God ons in de Kerstnacht geven wil, als we maar geen Nee zeggen, gedreven door sleur, angst of ongeloof. Dan kan Hij ons opnieuw, elk jaar weer, de bevestiging van ons geloof geven als we samen het Kerstverhaal horen en dan zingen tot Zijn eer - en dan mogen we met Kerst - na al die weken van Advent, na al die weken van voorbereiding, met de Engelen samen jubelen, zoals nu al op 4e Advent:

Lof zij God in 't hemelrijk,

Vader, Zoon en Geest gelijk,

nu en overal altijd

nu en tot in eeuwigheid.

(Lied 433:5)