KOINONIA BIJBELSTUDIE PODCAST

Gods Woord in de moderne wereld

January 28th, 2020    

Koinonia Bijbelstudie Live! 27 januari 2020

In deze aflevering van Koinonia Bijbelstudie Live! bespreken we de genezing van Simon in 2014 en nu. Zoals blijkt: geen genezing, en nog belangrijker: geen bekering. We bespreken de vraag of het nieuwe boek van Martin Koornstra laat zien dat hij genezen is van zijn charismatische dwalingen. Het antwoord is teleurstellend. En we kijken naar de beroering over opwekkingsliederen rondom het boek van Ds. De Heer. Daar is een genuanceerde benadering wel een vereiste.

January 24th, 2020    

Koinonia Bijbelstudie Live! Extra - 24 januari 2020

Extra uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live! op vrijdag 24 januari 2020.

Diverse onderwerpen komen aan de orde vandaag, zoals het huwelijk in Bijbels perspectief, de 5 voorwaarden van een authentieke prediking volgens 2 Kor. 4, de vier kritische bezwaren tegen de betrouwbaarheid van de Bijbelse geschiedenis en het antwoord daarop, en de verhoudig van de wetten van de Sinaï en het liefdesgebod in het Nieuwe Testament.

January 21st, 2020    

Van de paus tot het cultuurchristendom - Koinonia Bijbelstudie Live!

Koinonia Live! was audio maar wordt video! Maar dit is de audioversie. 

Dit keer een vijftal vragen die trouwe luisteraars gesteld hebben:

#1 Is de paus de leider van het wereldchristendom? ook voor Protestanten?

#2 Wanneer is het geoorloofd je eigen kerk te verlaten?

#3 Was de eerste gemeente net zo verdeeld als de kerken nu zijn? En hoe staat de Bijbel tegenover die verdeeldheid?

#4 Wat is cultuurchristendom?

November 19th, 2019    

Vrouw in het ambt en Charismania in de HSV - KLIVE! #18

De nieuwe uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live! is beschikbaar vanaf aanstaande vrijdag, 22 november 2019. Voor leden van Slack is de opname onmiddellijk al te beluisteren.
De discussie is weer opgelaaid, nu buiten de PKN die daar vele jaren geleden last van had. Mogen vrouwen in het ambt - ouderling en predikant - staan? Bijbelvaste christenen kennen de zwijgteksten, maar ook in de Confessionele Vereniging gaan nu stemmen op om daar vooral relativerend mee om te gaan. Volgende week een verslag van de bijeenkomst van het CV in Nunspeet over deze vraag met ds. Van Veluw.
Wat is het Bijbelse antwoord? En wat gebeurt er wanneer we zeggen dat de Bijbel niet het laatste woord heeft? Is Paulus dan in elk opzicht verouderd? Vooruitlopend op de CV vergadering alvast een radicale kanttekening bij een treurig debat.

En dan: ontdekkingen in de HSV studiebijbel. Wat zeggen de kanttekeningen bij 1 Kor. 12-14, wanneer het over de gaven van de Geest gaat? Sporen van Charismania zijn dan overal te vinden. Een klinisch onderzoek.

Vanwege de lengte afgewisseld met enkele muzikale bijdragen.

October 18th, 2019    

KLIVE! #15 - Gods stem verstaan: Peter Renger en: Het belang van de Wet van Mozes

Koinonia Live! van 18-10-2019.

January 12th, 2019    

Nashville Verklaring - fragmenten uit KOINONIA LIVE! - deel 1

Fragmenten van de reguliere uitzending van Koinonia Live! van 11 januari 2019. In deze fragmenten bespreken Henneke en ik de betekenis van de Nashville Verklaring over de Bijbelse visie op de menselijke sexualiteit, die in de laatste tijd zoveel stof heeft doen opwaaien.

De bedoeling is in alle rust te bespreken wat hier nu eigenlijk gaande is: de geschiedenis achter deze verklaring, de motivaties, de feitelijke en theologische zaken die hierbij een rol spelen. 

In KOINONIA LIVE! van de volgende week vrijdag - op Spreaker.com - gaan we meer inhoudelijk in op de theologische stellingen die worden gepresenteerd in de Verklaring.

-