KOINONIA BIJBELSTUDIE PODCAST

Gods Woord in de moderne wereld

April 5th, 2014    

De Opstanding - overtuiging die ons leven vormt

Verslag van het tweede deel van de bijeenkomst in Gorssel van 4 april 2014.

Aan de orde zijn de argumenten voor de opstanding.
1. het getuigenis is betrouwbaar
2. het is noodzakelijk als fundament van Christelijk geloven
3. het is volstrekt logisch gezien de Persoon van Jezus zelf
4. de waarheid ervan is een waarheid van belijden en leven, niet van "theoretische" waarheid
Zoals men elkaar groet in Griekenland:
"De Heer is waarlijk opgestaan."

April 5th, 2014    

De Opstanding - waarom het noodzakelijk deel is van het Christelijk geloof

Begin van de beantwoording van de vraag "Is Jezus Christus waarlijk uit de doden opgestaan?" Gorsel, 4 april 2014.

In dit fragment van de bespreking komt aan de orde waarom de opstanding een noodzakelijk onderdeel is van het Christelijk geloof. 

April 5th, 2014    

De opstanding - de argumenten tegen de belijdenis dat Jezus is opgestaan uit de doden

Eerste fragment van de bespreking van de Opstanding van Jezus in Gorssel, op vrijdag 4 april 2014.

De vijf argumenten tegen:
1. het is medisch en fysisch onmogelijk
2. het getuigenis omtrent de opstanding is onbetrouwbaar
3. het is een complot dat mislukt is
4. het is een "inductiepsychose", of in ieder geval psychologisch te verklaren
5. Het idee van de opstanding is genoeg - de vraag doet er niet toe

-