Adventsverwachtingen (2) - De twijfels van Johannes de Doper

Johannes de Doper krijgt in de gevangenis twijfels aan de zending van Jezus. Het lijkt er niet op dat het Koninkrijk Gods al is begonnen. Zeker niet, omdat hij zelf in de gevangenis zit, terwijl de Messias zou komen om alle gevangen te bevrijden.

Twijfels lijken, zeggen velen in onze tijd, bij het geloof te horen. Maar dat wil alleen zeggen dat ze wel bij ons geloof passen, maar niet dat ze bij het geloof horen. Twijfels uitspreken tegenover God - zoals Johannes doet tegenover de Heer Jezus - is de weg naar reiniging en bevrijding van de verlammende twijfels. Jacobus schetst ons immers wat twijfel doet: het maakt ons een speelbal van gevoelens en tegengestelde gedachten.

Jezus' antwoord is wellicht verbijsterend: de tekenen van het Koninkrijk zijn daar, de belofte is er, de aankondiging, maar nog niet de realiteit. En daarmee moet Johannes het doen. En daarmee moeten wij het doen.

Dit is een weergave van een preek in de Lutherse Gemeente van Bussum, op de eerste advent 2015. 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App