De bediening van het evangelie - verkondiging over 2 Kor. 4:1-6

In 2 Kor. 4 noemt Paulus de obstakels van zijn bediening. Er zijn predikers die het woord van God vervalsen, maar Paulus is vast besloten alleen maar de volle waarheid van het evangelie van Jezus te verkondigen. dat betekent dat hij het hebben moet over de Heerlijkheid van Christus die de zoon van God is. De mensen aan wie hij het evangelie voorlegt zijn vaak niet te overtuigen. De god van deze eeuw, van dit tijdperk , heeft hun ogen verblind. Ze kennen de waarheid wel, maar die dringt niet door tot in hun hart. Ze leren de waarheid kennen, maar gehoorzamen die niet. Ondanks dit alles wordt Paulus niet ontmoedigd.
Liturgie:
Psalm 138:1
Votum en groet
Lied 2821
Gebed
2 Kor. 4:1-6
Dit is het eeuwige erbarmen
Prediking
Gez. 443 V
oorbeden
uitzending en zegen
Lied 456:3
Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App