Drie redenen dat de Messias moest sterven - (verbeterde audio)

Overdenkingen over Hebreeën 9:1-28.

(1) een testament is alleen geldig als de testamentmaker is gestorven

(2) vergeving is alleen mogelijk door bloedvergieten

(3) De Heer Jezus stierf in onze plaats

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App