Het gebed als het voornaamste wapen in de strijd – exegetisch gesprek over Efeze 6 – deel 2

In de tweede deel ging het vooral over de verzen 18 tot en met 24. Het gebed blijft voor Paulus de bron van kracht die nodig is om de wapenrusting naar behoren te kunnen gebruiken. In de beeldspraak van Efeze 6  maakt alleen het gebed het mogelijk om stand te houden. 
Een gesprek tussen dominee Simon van der Linden en dominee Robbert Veen,  opgenomen op 12 november 2020. 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App