Ik heb een zalving van de heilige Geest ontvangen! - Nu ziet alles er anders uit

Ik had het niet verwacht, maar de Heere sprak tegen mij! 

Ik doe boete en heb spijt van alles.

Ik kan er nu niet meer omheen: er is een zalving van de Heilige Geest, die mij bekwaam heeft gemaakt om te profeteren in Zijn Naam.

Share | Download(Loading)