Jon Steingard zegt in zijn hart: “er is geen god”

Kan een Christen ooit tot de conclusie komen dat God niet bestaat? Of is daarmee bewezen dat hij nooit een christen geweest is? Wat zegt iemand eigenlijk met de bewering "God bestaat niet"? Is dat een theoretische of een praktische kwestie? 

En we spreken over de dwaas uit Psalm 14.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more