Koinonia Bijbelstudie Live! 27 januari 2020

In deze aflevering van Koinonia Bijbelstudie Live! bespreken we de genezing van Simon in 2014 en nu. Zoals blijkt: geen genezing, en nog belangrijker: geen bekering. We bespreken de vraag of het nieuwe boek van Martin Koornstra laat zien dat hij genezen is van zijn charismatische dwalingen. Het antwoord is teleurstellend. En we kijken naar de beroering over opwekkingsliederen rondom het boek van Ds. De Heer. Daar is een genuanceerde benadering wel een vereiste.

Share | Download(Loading)