Koinonia Live! Extra - Bespreking van E. Nannen: Is er Genoeg? Of is er Meer?

Lange uitzending op Spreaker over het boek van E. Nannen over de charismatische theologie en de Reformatie. 

  • Is Gods geschreven Woord genoegzaam (sola scriptura)?
    - genoegzaam voor evangelisatie
    - genoegzaam voor een herleving
  • Is “het evangelie Gods over Zijn Zoon” genoegzaam (solus Christus)Het evangelie van God over Zijn Zoon” en de Reformatie
  • Is geloof in de drie-enige God en Zijn geschreven Woord genoeg (sola fide)
  • Is Gods genade in Jezus Christus genoeg (sola gratia)

Share | Download(Loading)