Kritisch verslag van de prediking van Walfried Giltjes in de Shelter in Haarlem

Een fraai voorbeeld van het welzijnsevangelie, vermengd met wat charismatische elementen en vooral gedreven door een therapeutische manier van denken. Het draait om ons geluk, en de rechtvaardiging door geloof - eigenlijk het gehele evangelie - komt er nauwelijks nog aan te pas. Misschien kan het ook zó gezegd worden: het draait alleen nog maar om de opbouw van de gemeenschap - niet om de opbouw van de gemeente van Christus.

Share | Download(Loading)