Kritisch verslag van de prediking van Martin Koornstra

Analyse van 20 minuten (sic!) preek (?) van Martin Koornstra.

Hier heb je een evangelische prediking die diep is beïnvloed door de charismatische beweging - verschijnselen als profetie en genezingen.

Het godsbeeld dat hij heeft staat intussen heel dicht bij de vrijzinnigheid - er zit daar een verborgen overeenstemming. "God is liefde"- dus verkondigen wij met het Koninkrijk van God NIET dat mensen zich moeten bekeren. (???) Wij zijn vooral bouwers en helers. (???) Het Koninkrijk betekent dat ik zeg: wat heb jij nodig? En dat probeer ik dan te geven. (???)

Ik ben een overtuigd cessationist, dus daar hoef je geen instemming mee te verwachten. Toch zei hij een paar aardige dingen.

Share | Download(Loading)