Met de Wet en de profeten - verkondiging over Mattheus 5:17-20

Verkondiging in de HG Drachten - de Wet en de profeten.

 

Op de rechtvaardigng volgt de heiliging. Maar dat gaat niet buiten de Schrift om! De Heer Jezus bevestigt het belang van de Torah en de profeten - Jozua tot en met 2 Koningen, Jesaja tot en met Maleachi - want Hij wil dat onze gerechtigheid overvloediger is dan die van Schriftgeleerden en Farizeeën.  Leven in, met, door, vanuit het geschreven Woord  van God, vanuit het geloof in het vleesgeworden Woord. Dat is de weg van de heiliging. 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more