Met Gods woord een nieuw begin maken

Overdenking over de plaats van Gods Woord in de opbouw van de gemeente, bij de startzondag van de hervormde Gemeente Ilpendan en Watergang, 15 september 2019.

De preek ging over Nehemia 8:109 en 2 Tim. 3:16.

Nehemia 8 geeft ons 11 belangrijke zaken ter overweging. Het gaat om de plaats die de Schrift inneemt in de vernieuwing van het volk van God.

(1) Als ze als "één man verzameld zijn", wordt

(2) het "boek gebracht met de wet van Mozes". Dat boek wordt voorgelezen

(3) "ten overstaan" van heel het volk want het is Gods Woord - niet een deel van hun literaire erfenis. Daarom heeft heel het volk

(4) "de oren gericht" op dat boek van de wet en niet op Ezra die het gaat voorlezen. Het is helder voor iedereen dat hij voorleest uit dat boek en niets anders, en dat dit een woord van boven is - want Ezra

(5) "stond hoger dan heel het volk", uitsluitend ter wille van de positie van dat woord. Heel het volk gaat in eerbied

(6) "staan toen hij het opende." Het volk heft zelfs de handen omhoog en

(7) roept Amen, ter bevestiging van de waarde van dat woord. Dan horen we dat het volk wordt

(8) onderwezen in de wet door de Levieten, die "de betekenis verklaarden, zodat het volk de voorlezing begreep." De tijd die ze bij het lezen van Gods Woord doorbrengen met elkaar is

(9) "heilig voor de Heere uw God." Op zo'n dag moet dan ook worden

(10) uitgedeeld "aan hen voor wie niets is klaargemaakt." Uiteindelijk gaat het volk weg met grote vreugde omdat

(11) zij "de woorden begrepen die men hun had bekend gemaakt." Zo werkt een echte opwekking.

 

Share | Download(Loading)