Theologische Meditaties #6 - Karl Barth en de leer van de Alverzoening

N.a.v. onze analyse van KD IV/1 in de vorige aflevering van "Theologische Meditaties" gaan we nogmaals in op de vraag of, en zo ja in welke vorm Karl Barth de "Alverzoening" leert.

Dat doen we aan de hand van 10 stellingen die we ontlenen aan KD II/2.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App