Verkondiging in Lisse op 20 oktober 2019

Liefde tot God uit zich in de gehoorzaamheid aan Zijn geboden. (1 Joh. 5:3 zegt dat bij voorbeeld.) Die gehoorzaamheid heeft ook betrekking op de afweer van alle vormen van afgoderij, de juiste eredienst, de concentratie op de Heer Jezus die de ware Tempel van God is. We lazen Deuteronomium 12:1-11.

Preek in de grote Kerk van Lisse op 20  oktober 2019.

Share | Download(Loading)