“Wij doen grotere wonderen”! - De Supermens van Tom de Wal #2

Bespreking van pagina 12 van Tom de Wals "Supermens". Daarbij is ook de exegese van de cruciale passage Joh. 14:12 aan de orde. 

Algemene stelling: in de toespraak van Jezus aan de vooravond van Zijn sterven is elke aan de apostelen gerichte tekst primair als een opdracht aan de Twaalven (de Elf) te verstaan. Alleen door een afleiding kunnen we dat toepassen op ons. Daarbij verschuift de letterlijke betekenis naar het beginsel dat eraan ten grondslag ligt. 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App