Zijn vlees eten en Zijn bloed drinken - verkondiging in Lisse 25 augustus 2019

Deel krijgen aan het leven van Jezus. Kennis van het evangelie is prachtig, notitia heette dat in de oude theologie - die nog latijn sprak. Dat geloven, het bevestigen met je geest is een mooie tweede stap: assensus heette dat. Instemming, aanvaarding.

Maar de belangrijke derde stap was de fiducia, het je toevertrouwen aan deze Heer en aan dit evangelie. Er geheel en al mee vervuld raken.

Waarom zou je dat doen? Omdat onze diepste honger en onze scherpste dorst alleen kunnen worden bevredigd door Zijn "vlees en bloed", d.w.z. door Zijn Persoon, die Zich in liefde voor ons overgaf aan de kruisdood. Johannes wil dat we Hem niet alleen kennen en geloven, maar waarachtig één met Hem zouden worden. 

Share | Download(Loading)