KOINONIA BIJBELSTUDIE LIVE!

Bijbelstudies, reacties op ontwikkelingen in kerk en samenleving. Wij zijn evangelisch-gereformeerd, cessationistisch (streng) en geloven in de Heer Jezus Christus als de gekruisigde Heer, die gestorven is voor onze zonden, en opgestaan op de derde dag en en ten hemel is gevaren. Aan de rechterhand van de Vader wacht Hij nu op de dag dat Hij zal terugkeren in heerlijkheid. .

Episodes Date

Het bijzondere visioen van Johannes over de vernieuwing van de wereld vinden we in dit hoofdstuk 21. Het oude Babylon moet worden weggeveegd, weggedaan om plaats te maken voor dit nieuwe. Geen geleide...
June 16, 2020
Verkondiging in Ter Apel op zondag 14 juni 2020 in de Baptistengemeente De Ark. Thema was de tekst uit 2 Timotheus 1:7, "God heeft ons niet gegeven een Geest van bangheid, maar van kracht, liefde en b...
June 14, 2020
Uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live! van 12 juni 2020. In deze aflevering praten Henneke en ik over het boek van John Piper, getiteld: "Coronacrisis and Christ". In dat boek komt Piper met 6 red...
June 12, 2020
June 4, 2020
June 4, 2020
June 4, 2020
Bijbelbespreking van de Heemkerk via Skype over 1 Pe. 3:19-22. Wat is de prediking van Jezus in de Geest tot de geesten in gevangenschap in de dagen van Noach? Wat is de doop tot behoudenis die vergel...
June 4, 2020
Verkondiging over Hooglied 2.
May 31, 2020
Kan een Christen ooit tot de conclusie komen dat God niet bestaat? Of is daarmee bewezen dat hij nooit een christen geweest is? Wat zegt iemand eigenlijk met de bewering "God bestaat niet"? Is dat een...
May 29, 2020
Naar aanleiding van het nagesprek over Johannes 7:53 - 8:11 een korte weergave van een preek van Augustinus. De bespreking zelf vind je hier: https://youtu.be/XjZNLdnzJLg En de nabespreking vind je hi...
May 25, 2020

Load more