KOINONIA BIJBELSTUDIE LIVE!

Bijbelstudies, reacties op ontwikkelingen in kerk en samenleving. Wij zijn evangelisch-gereformeerd, cessationistisch (streng) en geloven in de Heer Jezus Christus als de gekruisigde Heer, die gestorven is voor onze zonden, en opgestaan op de derde dag en en ten hemel is gevaren. Aan de rechterhand van de Vader wacht Hij nu op de dag dat Hij zal terugkeren in heerlijkheid. .

Episodes Date

Meditatie over de voetwassing in Joh 13.
March 25, 2021
Thema: de voetwassing - verkondiging over Johannes 13:1-20
March 15, 2021
Derde en laatste deel van het gesprek over Joh. 12:20-36. Jannica de Prenter, Simon van der Linden en Robbert Veen spreken met elkaar over het Bijbelgedeelte dat centraal staat in de verkondiging van ...
March 6, 2021
Tweede deel van een serie van drie. Een registratie van het gesprek tussen Jannica de Prenter, Robbert Veen en Simon van der Linden, ter voorbereiding van de gezamenlijke regionale eredienst.
March 6, 2021
Robbert Veen, Jannica de Prenter en Simon van der Linden in gesprek over de tekst van de komende regionale eredienst. Dit is deel 1 van een serie van 3. In dit deel bespreken we Johannes 12:20-26: De ...
March 6, 2021
Hebreeën 9 maakt duidelijk de dood van Christus noodzakelijk was om de zegeningen van het Testament (diathèkè in het Grieks betekent hetzelfde als "verbond") aan de Zijnen te kunnen doorgeven. De test...
February 23, 2021
Overdenkingen over Hebreeën 9:1-28. (1) een testament is alleen geldig als de testamentmaker is gestorven (2) vergeving is alleen mogelijk door bloedvergieten (3) De Heer Jezus stierf in onze plaats
February 19, 2021
Eredienst voor Thuisblijvers op 31 januari 2021. Dit keer een avondmaalsdienst speciaal bestemd voor de VPKB gemeente De Hoeksteen, althans dat proberen we, met degenen die live meedoen op zondag vana...
January 31, 2021
In Knokke zijn we van plan om een digitale avondmaalsdienst te vieren. Aanstaande zondag is het zover. In deze aflevering van Koinonia Bijbelstudie Live! spreken we over de vraag of een digitaal avond...
January 29, 2021
De digitale middagdienst van de VPKB Knokke. Voorganger ds. Robbert A. Veen Thema: Jezus als het Licht der wereld.  
January 9, 2021

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App