KOINONIA BIJBELSTUDIE LIVE!

Bijbelstudies, reacties op ontwikkelingen in kerk en samenleving. Wij zijn evangelisch-gereformeerd, cessationistisch (streng) en geloven in de Heer Jezus Christus als de gekruisigde Heer, die gestorven is voor onze zonden, en opgestaan op de derde dag en en ten hemel is gevaren. Aan de rechterhand van de Vader wacht Hij nu op de dag dat Hij zal terugkeren in heerlijkheid. .

Episodes Date

We zijn weer begonnen met Koinonia Bijbelstudie Live! Een nieuwe serie wekelijkse uitzendingen is vandaag gestart. In deze aflevering: De nieuwe series video's die we gaan maken voor Internet: Bijbel...
September 11, 2020
Tweede uur van de bespreking van Nehemia 8. We zien dat er een verhoging nodig is - het woord van God komt van boven af en heeft gezag. Er gaat een lofzegging vooraf aan de lezing en het volk knielt e...
September 4, 2020
Het eerste deel van een drieluik over Nehemia 8 - daar gaat het om de betekenis van de Bijbel - de Torah van Mozes - voor de gemeente. We kunnen allerlei lessen trekken voor onze christelijke gemeente...
September 3, 2020
Fragmenten van de dienst van 30 augustus 2020. U hoort de verkondiging van dominee Simon Van der Linden en van dominee Robbert Veen.Wij verkondigen het Woord als voorgangers in de gemeente. Maar waaro...
September 2, 2020
Preken over Romeinen 1:1-4 lijkt heel moeilijk. Maar er valt zoveel over deze teksten te zeggen dat het eigenlijk niet moeilijk kan zijn. 
August 27, 2020
Reactie op zeven video fragmenten van Martin Koornstra.   De titels van de zeven fragmenten zijn:   Dit moet je overwinnen voordat je een wonder ontvangt Geneest God vandaag de dag nog? God wordt nie...
July 30, 2020
Antwoord op Robert van Mierlo's "Waarom je met je hoofd en ratio God's liefde niet kunt ervaren." Te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=KbJwrdjztZw    
July 28, 2020
Verkondiging in de HG Drachten - de Wet en de profeten.   Op de rechtvaardigng volgt de heiliging. Maar dat gaat niet buiten de Schrift om! De Heer Jezus bevestigt het belang van de Torah en de profet...
July 20, 2020
In deze maand bereiden we ons voor onze emigratie naar België, begin volgende maand. Tijd dus om oude notitieboeken door te bladeren. In deze extra aflevering van Koinonia Bijbelstudie Live! Bespreek ...
July 15, 2020
Meditatie over 1 Johannes 4:1-3 Het criterium van elke ketterij is de belijdenis dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de grondslag van het verzet tegen de drie ketterijen van deze tijd:...
July 11, 2020

Load more

Play this podcast on Podbean App