KOINONIA BIJBELSTUDIE LIVE!

Dit kanaal is gewijd aan bijbelstudies, en reacties op ontwikkelingen in kerk en samenleving.

Episodes Date

Schriftlezing en preek in De Hoeksteen, op 15 mei 2022. in deze dienst hebben twee mensen belijdenis afgelegd. De preek legt uit wat het betekent te "belijden" aan de hand van twee teksten. In 2 Konin...
May 16, 2022
We zijn weer terug! Henneke en ik spreken over onderwerpen rondom Kerk en Schrift. Vandaag spraken we met elkaar over het effect van de pandemie op het kerkbezoek. Een deel van de uitzending is gewijd...
April 8, 2022
In een gesprek met theoloog Gijs Bleijenberg gaat het om de zogenaamde "sociologische exegese." Als voorbeeld bespraken we Lukas 19. Hoe komt de ontmoeting tussen de rijke tollenaar en collaborateur Z...
March 13, 2022
Psalm 3 is Davids reactie op debgebeurtenissen rond Absalom. Wanneer David weigert Amnon te straffe voor de verkrachting van Tamar, Absaloms zuster, wordt Amnon door Absalom gedood. Nadat David hem he...
February 13, 2022
Weergave van een eredienst in de VPKB Knokke-Heist op 30 januari 2022. Thema was het leven met Gods Woord volgens Psalm 1, en het leven in gehoorzaamheid aan de Messias in Psalm 2. Een fraai begin van...
January 30, 2022
Preek voor de gemeenten van Knokke-Heist en Horebeke in een dienst samen met Ds. Simon van der Linden. Tekst: Hebreeën 1 Thema: Wie is deze Jezus, die net geboren is? Welnu Hij is de schepper van heme...
December 23, 2021
Maria maakt God groot, zegt ze. Is dat zo? Was God niet al groot? Verkondiging in Knokke-Heist (inclusief de muziek die op YouTube werd geblokkeerd...)
December 17, 2021
Bespreking van Heb. 1:1-4 Uit de video van KLIVE! van afgelopen maandag, 22 november 2021.     
November 24, 2021
De prediking in onze dagen verschilt nogal van de Bijbelse opdracht tot die prediking. Een verkenning van wat de Schrift leert over de verkondiging van het evangelie.
November 19, 2021
Episode van Koinonia Bijbelstudie Live!, eerder gepubliceerd als video op YouTube.  Een moeilijk onderwerp! Volgens mij leert de Bijbel de complementariteit van man en vrouw, d.w.z. er is geen sprake ...
November 10, 2021

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App