KOINONIA BIJBELSTUDIE LIVE!

Bijbelstudies, reacties op ontwikkelingen in kerk en samenleving. Wij zijn evangelisch-gereformeerd, cessationistisch (streng) en geloven in de Heer Jezus Christus als de gekruisigde Heer, die gestorven is voor onze zonden, en opgestaan op de derde dag en en ten hemel is gevaren. Aan de rechterhand van de Vader wacht Hij nu op de dag dat Hij zal terugkeren in heerlijkheid. .

Episodes Date

Volledige eredienwst voor thuisblijvers van 15 november 2020. Thema: de strijd in deze coronatijd - de geestelijke wapenrusting die we nodig hebben om staande te blijven.
November 14, 2020
In de tweede deel ging het vooral over de verzen 18 tot en met 24. Het gebed blijft voor Paulus de bron van kracht die nodig is om de wapenrusting naar behoren te kunnen gebruiken. In de beeldspraak v...
November 12, 2020
Gesprek tussen dominee Simon van der Linden  en dominee Robbert Veen over de exegese van Efeze 6:10-24. in dit eerste deel ging het vooral over  de verschillende onderdelen van de wapenrusting, en de ...
November 12, 2020
Over de noodzaak om "halachisch" te denken in de gemeente. En wat er allemaal misgaat als dat niet gebeurt. 
November 5, 2020
Een aantal liederen uit de Vergaderingsbundel "Geestelijke Liederen" hebben we in deze korte uitzending besproken. Kol. 3:16 is een sleutel om het zingen van de gemeente te verstaan. (1) Het Woord van...
October 10, 2020
Het oordeel treft joden en niet-joden in dezelfde mate - nabespreking Romeinen 3:9-19.  
October 8, 2020
We zijn weer begonnen met Koinonia Bijbelstudie Live! Een nieuwe serie wekelijkse uitzendingen is vandaag gestart. In deze aflevering: De nieuwe series video's die we gaan maken voor Internet: Bijbel...
September 11, 2020
Tweede uur van de bespreking van Nehemia 8. We zien dat er een verhoging nodig is - het woord van God komt van boven af en heeft gezag. Er gaat een lofzegging vooraf aan de lezing en het volk knielt e...
September 4, 2020
Het eerste deel van een drieluik over Nehemia 8 - daar gaat het om de betekenis van de Bijbel - de Torah van Mozes - voor de gemeente. We kunnen allerlei lessen trekken voor onze christelijke gemeente...
September 3, 2020
Fragmenten van de dienst van 30 augustus 2020. U hoort de verkondiging van dominee Simon Van der Linden en van dominee Robbert Veen.Wij verkondigen het Woord als voorgangers in de gemeente. Maar waaro...
September 2, 2020

Load more

Play this podcast on Podbean App