KOINONIA BIJBELSTUDIE LIVE!

Bijbelstudies, reacties op ontwikkelingen in kerk en samenleving. Wij zijn evangelisch-gereformeerd, cessationistisch (streng) en geloven in de Heer Jezus Christus als de gekruisigde Heer, die gestorven is voor onze zonden, en opgestaan op de derde dag en en ten hemel is gevaren. Aan de rechterhand van de Vader wacht Hij nu op de dag dat Hij zal terugkeren in heerlijkheid. .

Episodes Date

Christelijk leven is leven uit geloof, in liefde, vanuit de hoop. Wat is het perspectief dat het geloof ons biedt? Barth bespreekt in deze passage de betekenis van het "eeuwige leven" als de kern van ...
October 14, 2021
De Gemara Nadat Rome in 70 na Christus de Tweede Tempel verwoestte, en de Joodse gemeenschap verspreid was onder de naties, gingen de rabbijnen de leer uit de Misjna, de traditionele leer, bestuderen,...
October 3, 2021
Drie moderne visies op de betekenis van de Schrift: Schleiermacher, Barth en Körtner. Vrijzinnigheid, neo-conservatisme en postmodernisme uit resp. de 19e, de 20e en de 21e eeuw. Toch uiteindelijk een...
September 28, 2021
Verkondiging bij de startzondag van de Hoeksteen in Knokke-Heist, 26 september 2021. 
September 26, 2021
 Speciale uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live! - KD IV/1 pp. 101-103.  
September 22, 2021
September 20, 2021
N.a.v. onze analyse van KD IV/1 in de vorige aflevering van "Theologische Meditaties" gaan we nogmaals in op de vraag of, en zo ja in welke vorm Karl Barth de "Alverzoening" leert. Dat doen we aan de ...
September 16, 2021
Geloof en werken. Een belangrijk thema uit de reformatie. Is dat nog steeds actueel? Veel Christenen beginnen met het evangelie van genade en geloof dat Paulus predikte. Maar dan komt vaak een moment ...
September 12, 2021
De gouden ketting beschrijft Gods voornemen met ons: Hij kent ons, bestemt ons, roept ons, rechtvaardigt ons en heiligt ons. Vijf schakels. Dat vinden we in Rom. 8:28, 29. De zilveren ketting beschrij...
September 5, 2021
Analyse van een preek in Schagen.
August 2, 2021

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App