KOINONIA BIJBELSTUDIE PODCAST

Gods Woord in de moderne wereld

January 24th, 2020    

Koinonia Bijbelstudie Live! Extra - 24 januari 2020

Extra uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live! op vrijdag 24 januari 2020.

Diverse onderwerpen komen aan de orde vandaag, zoals het huwelijk in Bijbels perspectief, de 5 voorwaarden van een authentieke prediking volgens 2 Kor. 4, de vier kritische bezwaren tegen de betrouwbaarheid van de Bijbelse geschiedenis en het antwoord daarop, en de verhoudig van de wetten van de Sinaï en het liefdesgebod in het Nieuwe Testament.

January 21st, 2020    

Van de paus tot het cultuurchristendom - Koinonia Bijbelstudie Live!

Koinonia Live! was audio maar wordt video! Maar dit is de audioversie. 

Dit keer een vijftal vragen die trouwe luisteraars gesteld hebben:

#1 Is de paus de leider van het wereldchristendom? ook voor Protestanten?

#2 Wanneer is het geoorloofd je eigen kerk te verlaten?

#3 Was de eerste gemeente net zo verdeeld als de kerken nu zijn? En hoe staat de Bijbel tegenover die verdeeldheid?

#4 Wat is cultuurchristendom?

January 13th, 2020    

De waardigheid van de gemeente

Preek over 1 Tim. 3:16 - 4:2.

 

November 19th, 2019    

Vrouw in het ambt en Charismania in de HSV - KLIVE! #18

De nieuwe uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live! is beschikbaar vanaf aanstaande vrijdag, 22 november 2019. Voor leden van Slack is de opname onmiddellijk al te beluisteren.
De discussie is weer opgelaaid, nu buiten de PKN die daar vele jaren geleden last van had. Mogen vrouwen in het ambt - ouderling en predikant - staan? Bijbelvaste christenen kennen de zwijgteksten, maar ook in de Confessionele Vereniging gaan nu stemmen op om daar vooral relativerend mee om te gaan. Volgende week een verslag van de bijeenkomst van het CV in Nunspeet over deze vraag met ds. Van Veluw.
Wat is het Bijbelse antwoord? En wat gebeurt er wanneer we zeggen dat de Bijbel niet het laatste woord heeft? Is Paulus dan in elk opzicht verouderd? Vooruitlopend op de CV vergadering alvast een radicale kanttekening bij een treurig debat.

En dan: ontdekkingen in de HSV studiebijbel. Wat zeggen de kanttekeningen bij 1 Kor. 12-14, wanneer het over de gaven van de Geest gaat? Sporen van Charismania zijn dan overal te vinden. Een klinisch onderzoek.

Vanwege de lengte afgewisseld met enkele muzikale bijdragen.

November 18th, 2019    

“Blijf in het geloof, gefundeerd en vast” - verkondiging over Kol. 1:15-23

Verkondiging in de Hervormde Gemeente Bergschenhoek, op 17 november 2019.

Wie is Jezus? (En niet: wie is Jezus volgens jouw mening.) Wij hebben dezelfde verwarring in onze kerken als destijds in Kolosse. Beseffen we wel dat uit Hem en door Hem en voor Hem en tot Hem alle dingen zijn geschapen? 

Wie zijn wij? Weten we nog waarom we verzoening nodig hebben (gehad)? Dat wij vervreemd waren van het leven van God en vijandig gezind waren en leefden in de zonden? En hoe ver het werk van de verzoening reikt? Dat het de hele schepping omvat en dat het Gods doel was om ons heilig, smetteloos en onberispelijk voor Zich te stellen? 

Wat heeft God voor ons in de verzoening gedaan? Jezus kwam en droeg onze zonden in "het lichaam van Zijn vlees" en heeft zo vrede gebracht. Zo zijn we van vijanden tot kinderen van God geworden. Staan we daar nog bij stil?

Wat wordt er in een tijd van theologische chaos van ons gevraagd? Steeds iets nieuws bedenken om het evangelie voor de wereld aantrekkelijk te maken? Moeten we meegaan in de spektakelkerk die nu in opkomst is? 

Dit zijn de vragen waar de tekst ons een antwoord op aanreikt. Met als kern: vast te blijven houden aan het eenmaal aan de heiligen overgeleverde geloof (Judas 4).

November 4th, 2019    

Charismania #44 - Het spreken in tongen volgens Hans Agterus - deel 1

October 26th, 2019    

Willem Ouweneel: vervulling met de Heilige Geest

Kritische beschouwing van een artikel van Willem Ouweneel over de vervulling met de Heilige Geest.

Keep reading →

October 23rd, 2019    

Koinonia Live! Extra - Bespreking van E. Nannen: Is er Genoeg? Of is er Meer?

Lange uitzending op Spreaker over het boek van E. Nannen over de charismatische theologie en de Reformatie. 

  • Is Gods geschreven Woord genoegzaam (sola scriptura)?
    - genoegzaam voor evangelisatie
    - genoegzaam voor een herleving
  • Is “het evangelie Gods over Zijn Zoon” genoegzaam (solus Christus)Het evangelie van God over Zijn Zoon” en de Reformatie
  • Is geloof in de drie-enige God en Zijn geschreven Woord genoeg (sola fide)
  • Is Gods genade in Jezus Christus genoeg (sola gratia)

October 20th, 2019    

Verkondiging in Lisse op 20 oktober 2019

Liefde tot God uit zich in de gehoorzaamheid aan Zijn geboden. (1 Joh. 5:3 zegt dat bij voorbeeld.) Die gehoorzaamheid heeft ook betrekking op de afweer van alle vormen van afgoderij, de juiste eredienst, de concentratie op de Heer Jezus die de ware Tempel van God is. We lazen Deuteronomium 12:1-11.

Preek in de grote Kerk van Lisse op 20  oktober 2019.

October 18th, 2019    

KLIVE! #15 - Gods stem verstaan: Peter Renger en: Het belang van de Wet van Mozes

Koinonia Live! van 18-10-2019.

- Older Posts »