KOINONIA BIJBELSTUDIE LIVE!

Bijbelstudies, reacties op ontwikkelingen in kerk en samenleving. Wij zijn evangelisch-gereformeerd, cessationistisch (streng) en geloven in de Heer Jezus Christus als de gekruisigde Heer, die gestorven is voor onze zonden, en opgestaan op de derde dag en en ten hemel is gevaren. Aan de rechterhand van de Vader wacht Hij nu op de dag dat Hij zal terugkeren in heerlijkheid. .

Episodes Date

Een van de grootste denkfouten in de charismatische beweging: plompverloren toepassen van wat over en tot de apostelen wordt gezegd in het NT op de gelovigen van toen en nu. In dit geval door een exeg...
July 2, 2021
We bespreken een deel van het eerste hoofdstuk dat ons voorhoudt dat wij nieuwe schepselen geworden zijn, rechtvaardig en heilig. Dat gaat dus niet alleen over onze positie, maar over onze conditie, o...
June 17, 2021
"Drie maal per week, maandag, woensdag en vrijdag, ga ik live op Youtube met een uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live!. Deze uitzending is deel van de serie over Genesis 22.
June 10, 2021
Een bespreking van pagina 12 en 13 van het boek Supermens"  van Tom de Wal. We gaan in op de hier genoemde Bijbelteksten die als fundament functioneren van het gehele boek.  Zijn wij gezonden zoals de...
June 10, 2021
Bespreking van pagina 12 van Tom de Wals "Supermens". Daarbij is ook de exegese van de cruciale passage Joh. 14:12 aan de orde.  Algemene stelling: in de toespraak van Jezus aan de vooravond van Zijn ...
June 7, 2021
Thema van deze dienst was de bekende gelijkenis van de verloren zoon. Voorganger was ds. Robbert A. Veen
June 6, 2021
Eerste bespreking van het boek "Supermens" van Tom de Wal. We hopen een complete serie over dit boek te maken. In deze eerste aflevering bespreken we pagina 9 van het voorwoord van Tom de Wal van dit ...
June 5, 2021
Aan de hand van een selectie van teksten uit 1 Samuel en 2 Samuel kijken we naar het dubbele beeld van het koningschap. Dat van de natuurlijke mens Saul, en de in het bijzonder begenadigde David. 
May 25, 2021
We kijken in deze aflevering van Koinonia Bijbelstudie Live! naar de geschiedenis van Abraham vanuit een historisch gezichtspunt. De tijd van de patriarchen ligt ongeveer bij - 2000-1500 v. Chr. We be...
May 14, 2021
Nabespreking van de preek die werd gemaakt voor de regionale eredienst van de kustcombinatie (Knokke, Brugge en Oostende in de VPKB). De audio van de KLIVE! Extra uitzending van dinsdag 11 mei 2021.
May 11, 2021

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App