KOINONIA BIJBELSTUDIE LIVE!

Dit kanaal is gewijd aan bijbelstudies, en reacties op ontwikkelingen in kerk en samenleving.

Episodes Date

Preek voor de gemeenten van Knokke-Heist en Horebeke in een dienst samen met Ds. Simon van der Linden. Tekst: Hebreeën 1 Thema: Wie is deze Jezus, die net geboren is? Welnu Hij is de schepper van heme...
December 23, 2021
Maria maakt God groot, zegt ze. Is dat zo? Was God niet al groot? Verkondiging in Knokke-Heist (inclusief de muziek die op YouTube werd geblokkeerd...)
December 17, 2021
Bespreking van Heb. 1:1-4 Uit de video van KLIVE! van afgelopen maandag, 22 november 2021.     
November 24, 2021
De prediking in onze dagen verschilt nogal van de Bijbelse opdracht tot die prediking. Een verkenning van wat de Schrift leert over de verkondiging van het evangelie.
November 19, 2021
Episode van Koinonia Bijbelstudie Live!, eerder gepubliceerd als video op YouTube.  Een moeilijk onderwerp! Volgens mij leert de Bijbel de complementariteit van man en vrouw, d.w.z. er is geen sprake ...
November 10, 2021
Naar aanleiding van een lied dat begint met de woorden "Ik wandel in het licht met Jezus"  een meditatie over Jezus als het Licht. Op zondag 7 november waren we in de Vergadering in Heemstede. Daar sp...
November 8, 2021
Verkondiging van 24 oktober 2021 in De Hoeksteen, de VPKB gemeente in Knokke-Heist.
October 24, 2021
Christelijk leven is leven uit geloof, in liefde, vanuit de hoop. Wat is het perspectief dat het geloof ons biedt? Barth bespreekt in deze passage de betekenis van het "eeuwige leven" als de kern van ...
October 14, 2021
De Gemara Nadat Rome in 70 na Christus de Tweede Tempel verwoestte, en de Joodse gemeenschap verspreid was onder de naties, gingen de rabbijnen de leer uit de Misjna, de traditionele leer, bestuderen,...
October 3, 2021
Drie moderne visies op de betekenis van de Schrift: Schleiermacher, Barth en Körtner. Vrijzinnigheid, neo-conservatisme en postmodernisme uit resp. de 19e, de 20e en de 21e eeuw. Toch uiteindelijk een...
September 28, 2021

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App