KOINONIA BIBLESTUDY PODCAST

Gods Word in the Modern World

March 25th, 2020    

Door het bloed van het lam - registratie van de Bijbelbespreking in Heemstede (2/2)

Registratie met Skype van de Bijbelbespreking in de Heemkerk in Heemstede van 25 maart 2020.

We spraken over 1 Petrus 1:12-21.

 

March 25th, 2020    

Weest heilig, want Ik ben heilig - registratie van de Bijbelbespreking in Heemstede (1/2)

De Bijbelbespreking in de Heemkerk van Heemstede op 25 maart 2020, werd opgenomen via Skype. Dit is een registratie van de bespreking van 1 Petrus 1:12-21 door een deel van de gemeente.

Dit is de opname van het eerste deel.

March 14th, 2020    

Digitale eredienst: Gods liefde werkt in onze verdrukking

Vanwege het gevaar van besmetting met het coronavirus zijn de meeste kerken gesloten deze zondag. Dat is een unicum! Meestal in tijden van gezamenlijke nood gaand e kerken extra open, maar nu gaan ze dicht.

In deze video houden we een eredienst voor de thuisblijvers, die geen gemeente meer hebben om naar toe te gaan, of die doordat ze besmet zijn geraakt niet naarbuiten mogen.

De lezing is Johannes 5:1-8.

"Gods liefde in onze verdrukking"

 

March 3rd, 2020    

De Leeuw en het Geslachte Lam - Openbaring #5

Bespreking van Openbaring 5.

Dit is het hoofdstuk met het drama van de verlossing, zoals Openbaring 4 de "setting" is van wat zich in dit hoofdstuk ontvouwt. Alleen de Leeuw van Juda, die tegelijkertijd het overwinnende geslachte Lam is, kan de boekrol van Gods voornemens in de geschiedenis aannemen en de zeven zegels verbreken. Daarom zal alles uiteindelijk gaan zoals God het bedoeld en gewild heeft.

March 3rd, 2020    

De Hemelse Troonzaal - Openbaring #4

February 28th, 2020    

Ilpendamse berichten #9 - drie-eenheid & ketterij & naastenliefde

Theologische reflecties tussen de bedrijven door op de donderdagen in Ilpendam. Deze keer:

De drie-eenheid bij Karl Barth - het openbaringsbegrip in het Christendom

Wat is ketterij volgens Karl Barth? - Rooms-Katholicisme, Liberalisme of modernisme en Charismania

De naastenliefde - waarom het tweede gebod geheel en al afhankelijk is van het eerste

February 25th, 2020    

Kerkelijk examen 24 februari 2020 in Brussel

Korte impressie van het kerkelijk examen in Brussel op 24 februari 2020. Een impressie vóór het examen en een impressie ná het examen. 

January 28th, 2020    

Koinonia Bijbelstudie Live! 27 januari 2020

In deze aflevering van Koinonia Bijbelstudie Live! bespreken we de genezing van Simon in 2014 en nu. Zoals blijkt: geen genezing, en nog belangrijker: geen bekering. We bespreken de vraag of het nieuwe boek van Martin Koornstra laat zien dat hij genezen is van zijn charismatische dwalingen. Het antwoord is teleurstellend. En we kijken naar de beroering over opwekkingsliederen rondom het boek van Ds. De Heer. Daar is een genuanceerde benadering wel een vereiste.

January 24th, 2020    

Koinonia Bijbelstudie Live! Extra - 24 januari 2020

Extra uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live! op vrijdag 24 januari 2020.

Diverse onderwerpen komen aan de orde vandaag, zoals het huwelijk in Bijbels perspectief, de 5 voorwaarden van een authentieke prediking volgens 2 Kor. 4, de vier kritische bezwaren tegen de betrouwbaarheid van de Bijbelse geschiedenis en het antwoord daarop, en de verhoudig van de wetten van de Sinaï en het liefdesgebod in het Nieuwe Testament.

January 21st, 2020    

Van de paus tot het cultuurchristendom - Koinonia Bijbelstudie Live!

Koinonia Live! was audio maar wordt video! Maar dit is de audioversie. 

Dit keer een vijftal vragen die trouwe luisteraars gesteld hebben:

#1 Is de paus de leider van het wereldchristendom? ook voor Protestanten?

#2 Wanneer is het geoorloofd je eigen kerk te verlaten?

#3 Was de eerste gemeente net zo verdeeld als de kerken nu zijn? En hoe staat de Bijbel tegenover die verdeeldheid?

#4 Wat is cultuurchristendom?

- Older Posts »