De liefde tot de Heer Jezus - prediking in Hilversum op 25 augustus 2019

"Als u mij liefhebt, zult u Mijn geboden bewaren."

De liefde tot de Heer Jezus. Hoe houden we die vast? En wat is het belang ervan? Als de liefde tot Hem ontbreekt, kunnen bergen van geloof en orthodoxe prediking en zelfs plichtsgetrouw leven ons niet bewaren voor het verval. Dan gaat - net als in Efeze - langzaam maar zeker de kracht uit de gemeente verloren. En ook ons persoonlijk geloof wordt daardoor beetje bij beetje aangetast.

De sleutel is - zoals bijna altijd - de inzet om met de woorden van deze Heer, met het evangelie te leven. Die woorden te overdenken, te leren verstaan, je die eigen te maken in dagelijkse lezing en overweging. Dat zal in het begin moeizaam gaan, maar al doende leert men. En zodra je een beetje wegwijs bent in de Schrift ontdek je zoveel, dat het ook dagelijkse vreugde geeft Gods Woord te lezen.

Uiteindelijk is het goede recept voor een gezond en krachtig Christelijk leven even eenvoudig uit te spreken als moeilijk om te volgen: "Lees je Bijbel, bid elke dag."

Achter dat praktische voorschrift zit een diepe waarheid: wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

Share | Download(Loading)