KOINONIA BIJBELSTUDIE LIVE!

Digitale eredienst: Gods liefde werkt in onze verdrukking

March 14, 2020

Vanwege het gevaar van besmetting met het coronavirus zijn de meeste kerken gesloten deze zondag. Dat is een unicum! Meestal in tijden van gezamenlijke nood gaand e kerken extra open, maar nu gaan ze dicht.

In deze video houden we een eredienst voor de thuisblijvers, die geen gemeente meer hebben om naar toe te gaan, of die doordat ze besmet zijn geraakt niet naarbuiten mogen.

De lezing is Johannes 5:1-8.

"Gods liefde in onze verdrukking"