Gepredikt tot de geesten in gevangenschap - 1 Pe. 3:19-22

Bijbelbespreking van de Heemkerk via Skype over 1 Pe. 3:19-22.

Wat is de prediking van Jezus in de Geest tot de geesten in gevangenschap in de dagen van Noach?

Wat is de doop tot behoudenis die vergeleken wordt met de Ark?

Wat is de "vraag voor God van een goed geweten"? 

Op al deze vragen hebben we gezamenlijk getracht een antwoord te vinden.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more