Leven in de wereld van Absalom - verkondiging over Psalm 3

Psalm 3 is Davids reactie op debgebeurtenissen rond Absalom. Wanneer David weigert Amnon te straffe voor de verkrachting van Tamar, Absaloms zuster, wordt Amnon door Absalom gedood. Nadat David hem heeft vergeven doet Absalom echter ook nog een greep naar de macht en toont zich daarbij een echte "populist." 

Is er een parallel met onze tijd? De houding van de wereld misschien die Absalom verkiest boven de ware Zoon van David? 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App